Hội nghị - Hội thảo

Trung tâm Y tế Châu Thành tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021

[ Cập nhật vào ngày (17-07-2023) ]
Trung tâm Y tế Châu Thành tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021
Vào ngày 26/01/2020, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 đã được tổ chức tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành. Đại diện tham dự Hội nghị bao gồm đồng chí Nguyễn Duy Hồng, Huyện ủy viên và Chủ tịch LĐLĐ huyện, cùng với gần 60 đại biểu từ Ban giám

Trong Hội nghị, BSCK1 Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc đã trình bày kết quả hoạt động y tế trong năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021. BSCK1 Nguyễn Văn Tiếng - Chủ tịch CĐCS đã thông qua báo cáo về hoạt động phong trào thi đua của công đoàn cơ sở trong năm 2020 và nhiệm vụ trong năm 2021. Đại diện của Ban Thanh tra nhân dân, đ/c Lê Văn Thật, đã báo cáo về hoạt động trong năm 2020 và phương hướng cho năm 2021.

Trong phần phát biểu của mình tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Duy Hồng - HUV - CT LĐLĐ đã đề cập đến việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ cho năm 2021. Các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận sôi nổi và đóng góp ý kiến cho dự thảo đã được gửi trước Hội nghị. Đ/c Huỳnh Văn Thừa - Giám đốc TTYT đã giải đáp thắc mắc và đưa ra các kiến nghị, cùng với Hội nghị thống nhất về một số chế độ trong Quy chế chi tiêu nội bộ như công tác phí, thanh toán tiền trực chống dịch theo lịch trình, tăng mức khoán công tác phí, mức đãi ngộ hấp dẫn cho bác sỹ đa khoa, và việc khen thưởng đột xuất khi có thành tích xuất sắc.

Công Đoàn Trung tâm y tế huyện Châu Thành và Liên đoàn lao động huyện đã cung cấp hỗ trợ cho các đoàn viên gặp khó khăn. Đ/c Huỳnh Văn Thừa đã khởi động phong trào thi đua trong năm 2021 và ký kết giao ước thi đua giữa Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Với những nội dung mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động về chăm sóc đời sống và thu nhập, cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban giám đốc Trung tâm y tế huyện Châu Thành, và sự đoàn kết và tích cực tham gia của toàn bộ cán bộ, viên chức, và người lao động, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết với sự đồng lòng của 100% các đại biểu tham dự, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2021.

 

Thu Uyên