Tin tức bệnh viện

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành làm tốt công tác y tế dự phòng góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trong nhiệm kỳ 2015-2020

[ Cập nhật vào ngày (14-07-2023) ]
Trung tâm Y tế huyện Châu Thành làm tốt công tác y tế dự phòng góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trong nhiệm kỳ 2015-2020
Cùng với công tác khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng là một thành phần không thể thiếu của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Trong thời gian vừa qua, công tác y tế dự phòng đã cùng với công tác khám chữa bệnh đóng góp vào việc bảo vệ sức khỏe của người

Công tác y tế dự phòng bao gồm nhiều nội dung quan trọng như công tác truyền thông và giáo dục về sức khỏe, chương trình mục tiêu y tế quốc gia, công tác phòng chống bệnh không lây, công tác y tế công cộng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, và nhiều nội dung khác. Trong giai đoạn 2015-2020, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đã mạnh mẽ triển khai công tác y tế dự phòng, đóng góp quan trọng vào việc cải thiện các chỉ số sức khỏe của người dân. Đặc biệt, chương trình mục tiêu y tế quốc gia được củng cố và nâng cao chất lượng, đạt được các chỉ tiêu và mục tiêu đã đề ra.

Trong đó, công tác tiêm chủng cho trẻ em đã được mở rộng và đạt tỷ lệ thành công từ 80-98% với 8 loại vaccine BCG, Sởi, Sabin, HIB, Viêm não Nhật Bản. Tiêm chủng đủ hai mũi uốn ván cho phụ nữ mang thai đạt tỷ lệ 95%. Công tác phòng chống HIV/AIDS đã đạt được mục tiêu giảm 3 tiêu chí, số lượng ca nhiễm HIV mới giảm dưới 0,03%. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em đã được thực hiện thông qua nhiều biện pháp, dẫn đến sự giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi từ 13,05% năm 2015 xuống còn 11,69%, và suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 17,18% xuống còn 15,2%, vượt qua chỉ tiêu kế hoạch. Các chiến dịch uống vitamin A hàng năm cho trẻ em từ 6-36 tháng tuổi luôn đạt 100% chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đã được Trung tâm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, tập huấn và thực hiện kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các dịp Tết Nguyên Đán, Tháng Hành động, Tết Trung thu và các Lễ hội khác. Nhìn chung, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn đạt tốt các chỉ tiêu kế hoạch, vụ ngộ độc thực phẩm được phát hiện và xử lý kịp thời mà không có trường hợp tử vong. Ý thức tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm cũng đã có sự cải thiện. Công tác truyền thông và giáo dục về sức khỏe đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dân hiểu và chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Do đó, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành luôn đặc biệt quan tâm đến công tác này. Trên cơ sở kế hoạch hằng năm, Trung tâm cung cấp tài liệu tranh, ảnh, tờ rơi, pano và áp phích, đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp thông qua phương tiện truyền thông đại chúng từ huyện đến xã và cộng đồng dân cư. Trung tâm cũng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, trường học để tuyên truyền và vận động nhân dân về vệ sinh môi trường, dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực thường xuyên. Nhờ vào các hoạt động này, nhận thức của người dân đã được nâng cao và hành vi có hại cho sức khỏe đã thay đổi, từ đó nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2020-2025 còn đối mặt với nhiều thách thức như tình hình dịch bệnh, tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm. Mặc dù nhận thức của cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh đã được cải thiện, nhưng vẫn còn một phần người dân chưa có ý thức tự giác cao trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới như đảm bảo 100% xã có bác sĩ và nữ hộ sinh, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí quốc gia, đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi ≥ 95%, giảm số lượng ca nhiễm mới HIV/AIDS dưới 0,03%, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 11%, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, và tỷ số giới tính khi sinh là 107,53 trẻ em trai/100 trẻ em gái. Đồng thời, Trung tâm cũng đặt mục tiêu không để xảy ra bùng phát các loại bệnh dịch lớn trên địa bàn.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Trung tâm Y tế huyện đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tập trung vào lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, tăng cường công tác quản lý và điều hành để triển khai và đạt các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra. Đặc biệt, chú trọng công tác phòng chống dịch, đặc biệt là phòng chống các bệnh nguy hiểm như COVID-19, sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng và đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp và ngành khác trong công tác này. Ngoài ra, cần tăng cường công tác giám sát và kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố và trong các lễ hội.

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cũng nhận thấy rằng cần tiếp tục công tác truyền thông và giáo dục về sức khỏe để nâng cao nhận thức của cộng đồng. Trên cơ sở xây dựng kế hoạch hàng năm, Trung tâm sẽ cung cấp các tài liệu tranh, ảnh, tờ rơi, pano và áp phích, đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp thông qua phương tiện truyền thông đại chúng từ huyện đến xã và cộng đồng dân cư. Đồng thời, sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, trường học để tuyên truyền và vận động nhân dân về vệ sinh môi trường, dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực thường xuyên. Nhờ vào các hoạt động này, nhận thức và hành vi của người dân sẽ tiếp tục được cải thiện, góp phần nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành còn đối mặt với nhiều thách thức. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và nguy cơ dịch bệnh qua thực phẩm là những thách thức quan trọng cần được đối phó. Cộng đồng cần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trung tâm Y tế huyện đã đề ra những chỉ tiêu quan trọng và sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để đạt được những mục tiêu đã đề ra và không để xảy ra bùng phát các loại bệnh dịch lớn trên địa bàn.

Thu Uyên