Tin tức xã hội

Vệ sinh yêu nước gắn với phòng, chống dịch COVID-19

[ Cập nhật vào ngày (09-01-2024) ]
Vệ sinh yêu nước gắn với phòng, chống dịch COVID-19
Vào năm 1958, Bác Hồ đã viết bài "Vệ sinh yêu nước" và đăng trên báo Nhân Dân số 1572, kêu gọi toàn thể nhân dân tích cực tham gia các hoạt động về vệ sinh phòng bệnh và nâng cao sức khỏe với quan điểm "Phòng bệnh hơn trị bệnh". Trong bài viết, ông cũng n

Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi về vệ sinh yêu nước, ngày 19/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-TTg, lựa chọn ngày 02/7 hàng năm là Ngày vệ sinh yêu nước. Cùng ngày, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát động phong trào vệ sinh yêu nước nhằm nâng cao sức khỏe cho toàn bộ dân cư trên phạm vi quốc gia.

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" và lựa chọn ngày 2.7 hàng năm là Ngày "Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" có ý nghĩa quan trọng để mọi người tham gia cùng nhau chống dịch bệnh, cải thiện môi trường sống và chăm sóc sức khỏe cá nhân và gia đình, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra.

Trong năm 2021, chủ đề của Ngày Vệ sinh yêu nước là “Vệ sinh phòng, chống dịch COVID-19” và sẽ được tích hợp vào các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày môi trường Thế giới và Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

Để chủ động phòng chống COVID-19, huyện Châu Thành đã chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo từ Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện đã thành lập đội phản ứng nhanh tuyến huyện và xã, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng phó với dịch bệnh. Các hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn về phòng dịch cũng được đẩy mạnh, nhằm nâng cao nhận thức của người dân và đảm bảo tuân thủ đúng hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả, huyện đã tăng cường kiểm tra và xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, cũng đã chuẩn bị các cơ sở cách ly tập trung để tiếp nhận công dân, và đảm bảo hoạt động của các khu cách ly đúng quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Châu Thành cũng đã chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị của UBND tỉnh. Huyện cũng tập trung kiểm tra công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú tại địa phương, khuyến khích người dân cùng chính quyền địa phương giám sát, phát hiện sớm những trường hợp vi phạm và báo cáo kịp thời để xử lý. Tuyên truyền và hướng dẫn người dân về "5K" (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) cũng được thực hiện chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhấn mạnh rằng, phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cần sự tham gia tích cực của mọi người, và để đạt được kết quả tốt, cần phải dựa vào nhân dân và duy trì hoạt động thường xuyên, hàng ngày. Việc huy động cộng đồng và thực hiện chương trình, hoạt động cụ thể là then chốt trong việc đạt được hiệu quả và bền vững trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Vũ Thị Hà