Hỏi đáp sức khỏe

Trả lời tính mệnh không tính phí là như nào

Họ tên: Van Tai , Địa chỉ: Ha Noi
Hỏi:

Tư vấn sức khỏe không tính phí là như thay nào? Là khúc mắc mà bạn Văn Chiến tại Thanh Hóa có gửi về cho chúng tôi trong thời gian qua.

Hỏi: Chào bác sĩ! Gần đây cháu có dấu hiệu lạ về tính mạng, nó khiến cháu khó chịu, tác động tới công việc hằng ngày của cháu. Cháu có tìm hiểu dịch vụ giải đáp sức khỏe trên internet, vậy xin hỏi chuyên gia giải đáp tính mạng không mất phí là như thay nào?

Trả lời: Thưa bạn! Căn cứ vào mức độ và nhu cầu tư vấn, mà chuyên gia sẽ trả lời sức khỏe cụ thể cho người. Bạn có nguy cơ xem thêm chi bài tiết các vấn đề đó trong các bài viết đưới đây: